Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό Υπάλληλο Παπά Γεώργιο για την πληρωμή παραβόλων ελέγχου ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1051 οχήματος του Δήμου .