Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό Υπάλληλο Παπά Γεώργιο για την πληρωμή παραβόλων ελέγχου ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 1050 οχήματος του Δήμου