Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή εργασιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.