Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό Υπάλληλο Δάσκαλο Κων/νο για την πληρωμή προμήθεια whats up για τις ανάγκες της ύδρευσης Δήμητρας-Καρπερού. .