Έγκριση απόδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή εργασιών σύνδεσης, με το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.