Έγκριση αγοράς καρτών SIM για εγκατάσταση τεσσάρων (4) αγρομετεωρολογικών σταθμών