Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης »