Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης » αριθμ. μελ. 75/2011, αναδόχου Ι.Τσιοβάκας & ΣΙΑ Ε.Ε.