Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών έργων προς Κατάκαλη » με αριθμ. Μελ. 07/2016 , αναδόχου Δήλμα Βασιλείου ( ΕΔΕ )