Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο επαρχιακού κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης » με αριθμ. μελ. 68/2018 αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ μέχρι 31-12-2021 με αναθεώρηση.