Έγκριση 3η παράταση προθεσμίας του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού» με αριθμό μελέτης 50/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.