Έγκριση 3η παράταση προθεσμίας του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού» με αριθμό μελέτης 52/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.