Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού » αριθμ. μελ. 83/2010 ( πρώην Δ. Χασίων ) αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.