Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάσταση οδών Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελ. 67/2013 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.