Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ. Κ. Δασοχωρίου » αριθμ. μελέτης 66/2013