Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών έργων προς Κατάκαλη » με αριθμ. Μελ. 07/2016 , αναδόχου Δήλμα Βασιλείου ( ΕΔΕ )