‘Έγκριση 2η παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΑΒΡΟΣ» Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»