Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή τεχνικών έργων στο δρόμο προς Κατάκαλη » αριθμ. μελ. 7/2016 αναδόχου Δήλμα Βασιλείου ΕΔΕ