Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 23/2017