Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά» με αριθμό μελ. 89/2018 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης κ. ΣΙΑ Ε.Ε.