Έγκριση 1ου ΑΠΕ ( τακτοποιητικός ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διαστάυρωση Καρπερού – Κατάκαλη προς γέφυρα Αγίου Αθανασίου » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 88/2018