Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΒΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ)» με αριθμό μελ. 136/2018 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης κ. ΣΙΑ Ε.Ε.