Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΑΒΡΟΣ» Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελ. 86/2018 αναδόχου ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.