Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού » και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ Αριθμ. Μελέτης 82/2010 ( πρώην Δ. Χασίων ) πρ/σμού 108.254,04