Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » με αριθμ. μελ. 41/2017 αναδόχου Ιωάννη Σιαμίδη & ΣΙΑ ΕΕ