Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Δασοχωρίου » με αριθμό μελ. 66/2013 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ