Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης » με αριθμό μελ. 53/2020 αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ-Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε.