Έγκριση 1ο Πρακτικού Επιτροπής Τραπεζοκαθισμάτων 2023