Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο οικισμό Δήμητρας» εκτιμώμενης αξίας 55.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%