Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά» εκτιμώμενης αξίας 53.766,75€ με (Φ.Π.Α. 24% ).