Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση ΓΑΒΡΟΣ Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 45.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).