Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Χασίων με αριθμό μελέτης 59/2016 Αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.