Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελέτης 56/2020, αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ – Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε