Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελέτης 55/2020, αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ – Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε