Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελέτης 57/2020, αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ – Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε