Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας