Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελέτης 54/2020, αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ – Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε