Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» με αριθμό μελέτης 53/2020, αναδόχου Α. ΛΙΤΟΥ – Γ. ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε