Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου» με αριθμ, μελ. 51/2017 αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ έως 30-06-2022 με αναθεώρηση