Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικών σταθμών και web καμέρων για την ανάπτυξη του αγροτικού κσι τουριστικού τομέα του Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ (Έγγραφο ΔΕΗ 866/01-07-2019)