Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Καρπερού