Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καρπερού και την υλοτομία των τμημάτων 4 β και 4 δ για το έτος 2020