Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καρπερού και την υλοτομία των τμημάτων 11δ,11ε,11ζ και 11η για το έτος 2019.