Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καρπερού και την υλοτομία του τμήματος 4ζ, 10ζ, 11 α, για το έτος 2017 και του τμήματος 4 ε, 9, 11β, 11γ, για το έτος 2018.