Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Δεσκάτης