ΔΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΙΣ 26/8/2018