Διοργάνωση εκδήλωσης – τελετής ονοματοδοσίας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε « ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νίκου Ι. Μίγκου »