ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΡΩΙΝΗ” ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ. ΑΡ. ΦΥΛ. 6876/6-10-2017