ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ. ΑΡ. ΦΥΛ.8498/16-12-2017