ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ. ΑΡ. ΦΥΛ.8451/6-10-2017